Våra tjänster

 

Vi tillhandahåller de flesta tjänster ett litet företag behöver för att få en tillförlitlig ekonomisk rapport. 


 


- Varje kund avgör själv vilken del/delar av bokföringen han eller hon vill ha hjälp med, därefter skräddarsyr vi uppdraget och skriver uppdragsavtal.

- Löpande bokföring och lönehantering utförs i administrationsprogrammen BL Administration, Visma Compact och Visma lön. Vi har även kunder som vi samarbetar med i Fortnox, Pyramid och Visma e-ekonomi.

Nytt: Samarbeta med oss via webbprogram

- Bokslut, årsredovisningar och deklarationer upprättas i BL Bokslut, BL Skatt, Wolterskluwer (fd Norstedts) boksluts- och skatteprogram.

- Vi samarbetar med flera revisionsbyråer för bästa service.
- Våra kunder är småföretag i olika branscher. Enskilda firmor och aktiebolag med eller utan anställda.
- Våra kunder är intresserade av rättvisande rapporter och uppföljningar och är hela tiden aktiva i sitt företagande.